Generelle betingelser for e-læring

Tilgang til e-læringskurs

For å gjennomføre e-læringskurs fra www.atlantia.no må du være registrert bruker av nettstedet. Send inn bestilling på epost sales@atlantia.no , telefaks 33 03 69 02 eller ta kontakt med Atlantia på telefon 33 03 69 03 for registrering av bedrift, adresse, telefon til sentralbord og kursdeltakers navn. Kurset vil være tilgjengelig i 4 uker etter at kursgjennomføringen er startet, eller til kurset er gjennomført.

Priser og fakturering for e-læringskurs

Priser er oppgitt i det enkelte kurs sin beskrivelse. Merverdiavgift og et administrasjonsgebyr på kr 80,- kommer i tillegg. Kunder med rammeavtale og kunder med mange brukere kan selv registrere disse i systemet. Om ønskelig kan Atlantia registrere brukerne. Dette arbeidet faktureres med kr 25,- per bruker. Faktura sendes når kursene er gjort tilgjengelig. Betalingsbetingelser er pr. 14 dgr.

Systemkrav og systemanbefalinger e-læringskurs

Systemkrav
Systemanbefalinger

Ved varierende linjekapasitet eller lavere data enn anbefalingen, kan det oppstå noe venting under gjennomføringen av kurset.

Ansvars-fraskrivelser

Atlantia fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet eller feil i innholdet i e-læringskursene.