HMS-datablad

for farlige kjemikalier

HMS-datablad Interaktiv demo

Målsetting: Etter å ha gjennomgått kurset skal deltakeren ha god kjennskap til hva et HMS-datablad er og hva dette skal inneholde.

Målgruppe: Målgruppen er alle som jobber med-, i nærheten av-, eller på annen måte har befatning med farlige kjemikalier.

Språk: Norsk

Kursgjennomføring: Kurset gjennomføres over internett, enten individuelt eller i grupper.

Oppbygging og innhold:

Funksjonalitet:

Kurset bygger blant annet på Arbeidstilsynets Forskrift for utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø-, og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (Databladforskriften)

Kurset kan gjennomføres individuelt eller i grupper. Gjennomføres kurset i grupper vil slutt-testen automatisk bli gjort tilgjengelig for individuell gjennomføring til de påloggede deltakerne når lærestoffet er gjennomført

Kurset gjennomføres over internett og er bygd opp med bilder, animasjoner, tegninger, lyd og tekst. Deltakeren skal også løse oppgaver underveis. Navigasjonen er enkel og intuitiv hvor deltakeren blir gjort oppmerksom på hva som skal klikkes og hvilke muligheter som finnes. Kurset har en styrt gjennomgang, men deltakeren kan når som helst gå tilbake og repetere deler av kurset. Underveis i kurset kan deltakeren også:

Introduksjon:

Ved oppstart av kurset vil deltakeren få en kort introduksjon med målsetning og hvem dette kurset er beregnet for. Kursdeltakeren vil også her få en forklaring til ulik funksjonalitet i kurset, navigasjon og hvordan få hjelp.

Hoveddeler:

Kurset består av følgende hoveddeler:

Slutt-test:

Etter at alt lærestoffet er gjennomgått, skal deltakeren gjennomføre en slutt-test. Denne består av en rekke spørsmål som blir trukket tilfeldig ut i fra en database med spørsmål fra kurset. Kravet for å bestå kurset er 75% riktige besvarelser. Ved bestått kurs kan deltakeren skrive ut kursbevis og gjennomføringen registreres i kursdatabasen. Hvis kurset ikke bestås, må deltakeren repetere hele eller deler av kurset før ny slutt-test kan tas.

Administrasjon: Atlantia har ansvar for drift av kurs og administrasjonssystem. Bedriftens opplæringsansvarlig, linjeleder eller lignende, kan vha. eget brukernavn og passord administrere kursdeltakere innen egen bedrift, skrive ut rapporter osv.

Systemkrav: For systemkrav og systemanbefalinger, se Generelle betingelser.

Produktansvarlig: Pål Verner Viken, Atlantia as

Samarbeidspartnere: Kurset er utviklet i samarbeid med Petroleumstilsynet og Kongsberg Maritime

Varighet: 0.75 timer

Pris:

* mva og et administrasjonsgebyr på kr. 50,- pr. bestilling kommer i tillegg.

Pris gjelder pr. kursdeltaker.