Helse og kosthold

Grunnkurs

Helse og kosthold Interaktiv demo

Kurset retter seg mot utviklingshemmede som har behov for økt kunnskap innenfor kost og mosjon, og som på bakgrunn av dette vil bli i bedre stand til å ta sunne valg i hverdagen. Det vektlegges også at deltakeren får økt sin datakompetanse.

Bakgrunn for utviklingen av kurset er et samarbeidsprosjekt mellom ASVL, Libra Helse og Kosthold, Atlantia og NFU.

Kurset består av totalt 25 undervisningstimer fordelt på 10 ukentlige møter à 2,5 timer. Det legges vekt på undervisning fra kursleder i Libra, gruppediskusjoner og individuelt arbeid med e-læringsprogrammet. I tillegg vil gruppen lage mat sammen samt gå tur eller ha annen form for fysisk aktivitet på hvert kursmøte.

Etter endt kurs har alle deltakere tilgang til det nettbaserte e-læringsprogrammet i ett år.

Det har vært gjennomført to testkurs fra oktober til desember 2007, og erfaringene er svært gode.

Mer informasjon.

Påmelding til ASVL tlf: 22 03 30 50, eller e-post: firma@asvl.no