Jobbfrukt

Grunnkurs i varebehandling og produktkunnskap

Jobbfrukt Interaktiv demo

Målsetting: Etter å ha gjennomført kurset skal deltakeren ha blitt kjent med jobbfrukt-konseptet, lært om produktene som benyttes (frukt, utstyr, sesong etc.), kvalitet og hva som påvirker dette (håndtering, oppbevaring, rullering etc.), svinn, hygiene, hvordan fylle kurvene samt utkjøring og levering.

Målgruppe: Den primære målgruppen for kurset er personer som skal håndtere frukt i forbindelse med jobbfrukt, enten det gjelder pakking utkjøring eller levering.

Språk: Norsk

Kursgjennomføring: Kurset gjennomføres over internett.

Oppbygging og innhold:

Funksjonalitet:

Kurset gjennomføres over internett og er bygd opp med bilder, videoklipp, animasjoner, tegninger, lyd og tekst. Deltakeren skal også løse oppgaver underveis. Navigasjonen er enkel og intuitiv hvor deltakeren blir gjort oppmerksom på hva som skal klikkes og hvilke muligheter som finnes. I kurset ligger dukker det også opp linker til bl.a. bama.no og frukt.no, hvor du kan finne mer informasjon om frukten som omtales. Kurset har en styrt gjennomgang, men deltakeren kan når som helst gå tilbake og repetere deler av kurset. Underveis i kurset kan deltakeren også:

Introduksjon:

Ved oppstart av kurset vil deltakeren få en kort introduksjon med målsetning og hvem dette kurset er beregnet for. Kursdeltakeren vil også her få en forklaring til ulik funksjonalitet i kurset, navigasjon og hvordan få hjelp.

Hoveddeler:

Kurset består av følgende hoveddeler:

Slutt-test:

Etter at alt lærestoffet er gjennomgått, skal deltakeren gjennomføre en slutt-test. Denne består av en rekke spørsmål som blir trukket tilfeldig ut i fra en database med spørsmål fra kurset. Kravet for å bestå kurset er 80% riktige besvarelser. Ved bestått kurs kan deltakeren skrive ut kursbevis og gjennomføringen registreres i kursdatabasen. Hvis slutt-testen ikke bestås, kan deltakeren ta slutt-testen på nytt.

Når kurset er bestått kan kursdeltakeren skrive ut kursbevis og oppsummering fra kurset. Dette ligger også tilgjengelig for utskrift senere om ønskelig.

Administrasjon: Atlantia har ansvar for drift av kurs og administrasjonssystem. Bedriftens arbeidsleder, opplæringsansvarlig, linjeleder eller lignende, kan vha. eget brukernavn og passord administrere kursdeltakere innen egen bedrift, skrive ut rapporter osv. Ta kontakt med Atlantia for å få administrasjonsrettigheter.

Systemkrav: For systemkrav og systemanbefalinger, se Generelle betingelser for e-læring.

Produktansvarlig: Pål Verner Viken, Atlantia as

Samarbeidspartnere: Kurset er utviklet i samarbeid med Bama Storkjøkken a/s og Prego BA.

Varighet: 1.5 timer

Pris: Kr. 690 per bruker.