Om abcd247.no

Abcd247.no er Atlantias nettsted for gjennomføring og administrasjon av e-læring, tester og informasjon. Bedrifter kan selv registrere brukere, kjøpe kurs og følge opp sine ansatte. Nettstedet er utviklet av Atlantia og kan derfor videreutvikles og tilpasses for å dekke kundenes behov. Vi kan også levere tilsvarende løsninger dersom din bedrift ønsker en intranett- eller internettløsning for kurskjøring og informasjonshåndtering.

Når bedriften registreres på nettstedet, kan det opprettet en eller flere administratorer. En administrator kan opprette brukere, bestille kurs og hente ut rapporter for sine brukere. Vi kan opprette administratorer på flere nivå og med forskjellige rettigheter, slik at hver avdeling kan ha sin egen administrator, eller at noen kun kan se rapportene. Bestilte kurs blir øyeblikkelig tilgjengelig for gjennomføring. Det er også mulig å komme med tilbakemeldinger eller stille spørsmål under gjennomføringen av kursene. Disse spørsmålene sendes til support@atlantia.no og kan også sendes til ressursperson i egen bedrift.

Vanlige brukere kan gjennomføre kursene som administratoren har gitt tilgang til, skrive ut kursbevis etter bestått kurs, skrive ut oppsummering fra kurset, samt se sin egen kurshistorikk.

Det er også mulig å lage kurs som er skreddersydd for en bedrift, og kun er synlig for innloggede brukere fra denne bedriften. Også dokumenter kan være begrenset til en enkelt bedrift, avdeling eller utvalgte brukere.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Atlantia as
Postboks 20
3184 Borre

tlf: 33 03 69 03
faks: 33 03 69 02
epost: